aktivan časnik


aktivan časnik
• career officer

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • djȅlātan — djȅlāt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji djeluje, koji radi, koji je aktivan 2. {{001f}}pov. koji je aktivan u službi (za razliku od umirovljen ili u pričuvi) [∼ni časnik] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • djelatan — djȅlātan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji djeluje, koji radi, koji je aktivan 2. pov. koji je aktivan u službi (za razliku od umirovljen ili u pričuvi) [djelatni časnik] ETIMOLOGIJA vidi djelo …   Hrvatski jezični portal